- فروشگاه تخصصی دانشجویی علم آموز تماس باما

تماس باما

شیدا صادق نیا دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت تهران مدیر فروشگاه علم آموز آماده خدمت رسانی به دانشجویان و دانش آموزان و همچنین انجام پروژ] های دانشجویی و ترجمه می باشم

تلفن تماس: 09381529107

shidasadeghnia72@gmail.com